Informace pro asistenty a pořadatele akce Den s handicapem - Den bez bariér - topimage

Informace pro asistenty a pořadatele akce Den s handicapem - Den bez bariér


.. Předcházející Úvod .. Další

Den s handicapem - Den bez bariér, logo

Přípravný štáb:

Dotazy, návrhy, nabídky můžete zaslat na emailovou adresu kiwanis-klub@ckrumlov.cz nebo faxem na číslo +420 380 704 619, případně je můžete doručit klasickou poštou (obálku prosím označte "DEN S HANDICAPEM – DEN BEZ BARIÉR") či osobně na adresu: Infocentrum, Náměstí Svornosti 2, 380 01 Český Krumlov.


.. Předcházející Úvod .. Další

Další informace :