Sights

 • Český Krumlov na seznamu UNESCO

  Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

 • Státní hrad a zámek Český Krumlov

  Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města. Původně gotický ...

 • Kláštery Český Krumlov

  Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny, mládež a děti na klášterní život, kulturu, historii a ...

 • Minoritský klášter ve městě Český Krumlov

  Výstavba kláštera začala po jeho založení přesně v polovině 14. století. Chrám Božího těla vznikl patrně již ve století čtrnáctém, ale ambit mnichů byl zřejmě dokončen až téměř po jednom a ...

 • Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov

  Architektonický skvost, jehož osmiboká novogotická věž se stala druhou dominantou Českého Krumlova. Kostel se příležitostně stává místem konání koncertů vážné hudby.

 • Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

  Na tomto místě stávala původně kaple nebo kostelík sv. Jošta, založený před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, jenž byl součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). Na tuto budovu ...

 • Synagoga Český Krumlov

  Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. ...

 • Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

  Jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích ...

 • Kašna na náměstí v Českém Krumlově

  Roku 1843 byl zjištěn zchátralý stav kašny, a proto bylo rozhodnuto, že bude zrušena a místo ní se zbuduje nová, u morového sloupu v horní části náměstí.

 • Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

  Potřeba čisté vody vedla již od 15. století obyvatele Českého Krumlova k tomu, aby postupně budovali systém vodovodů, který by zásoboval město.

 • Ptačí hrádek - Český Krumlov

  Nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813.

 • Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov

  Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem.

 • Židovský hřbitov v Českém Krumlově

  Hřbitov sousedí s komunálním hřbitovem. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.