Region / tipy na výlety

 • Adventure park

  Hoďte spěch a stres za hlavu, čeká zde na Vás jiný svět. Máte jedinečnou šanci jej ulovit, objevit a prozkoumat.

 • Běleňská lípa

  Zajímavý osud má lípa v Běleni nedaleko Malšína. Strom o obvodu dvanáct a půl metru byl údajně vysazen kolem roku 1200 a je označován za nejstarší lípu v jižních Čechách. Když v roce 1951 lípa po ...

 • Bobová dráha Lipno

  Bobová dráha v Lipně nad Vltavou se řadí svoji délkou ( 1 km) i rozmanitostí ( 21 zatáček, 2 tunely a terénní zlomy) ke světové špičce.

 • Budějovický Budvar, národní podnik

  Pivovar Budějovický Budvar je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. V roce 2007 činil výstav piva 1 253 000 hektolitrů, to je o 9% více než v roce 2006. ...

 • Čertova stěna a Luč

  Chráněné území leží po obou stranách toku řeky Vltavy na příkrých balvanitých svazích jejího kaňonovitého údolí. Strmou skálu plnou obrovských kamenů, nazývanou též kamenné moře, stvořil ...

 • Dívčí Kámen

  Dívčí kámen patří k malé hrstce hradů v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. V současné době patří Dívčí kámen svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním ...

 • Farní kostel svatého Bartoloměje ve Vyšším Brodě

  Děkanský kostel svatého Bartoloměje - původně raně gotický, založen roku 1259, upraven v 16. století, přestavěn v 17. století.

 • Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

  Původní kostel poustevníků řádu pavlánů, založený Janem a Petrem z Rožmberka, se stal farním kostelem až v roce 1785.

 • Farní kostel svatého Jiljí - Dolní Dvořiště

  Farní kostel svatého Jiljí - původně doložen roku 1279, dnešní založen kolem roku 1400. Hlavní období výstavby až v druhé polovině 15. století (dokončen roku 1507). Jedna z nejpozoruhodnějších ...

 • Farní kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti

  Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384.

 • Farní kostel svatého Petra a Pavla - Kaplice

  Farní kostel svatého Petra a Pavla - první zmínka z roku 1257. Po požáru roku 1507 znovu postaven v pozdně gotickém slohu. Pseudogotické zařízení kostela.

 • Holašovice - Selské baroko UNESCO

  Holašovice jsou nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem této pozoruhodně vyspělé tradiční lidové stavební tvorby a jejich současná podoba dokumentuje, bez rušivých momentů vzhled ...

 • Hrad a klášter Kuklov

  Původně zde byl královský hrad ze 14. století, který pobořil roku 1395 Jindřich z Rožmberka. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský ...

 • Hrad Velešín

  Do dnešní doby se z původní stavby dochovaly pouze zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže, situované na úzkém skalnatém ostrohu nad řekou Malší.

 • Bujanov - hrádek Louzek - Dolní Dvořiště - Rybník, 17 km

  Z Bujanova po žluté značce přes osadu Zdíky na hrádek Louzek - po modré značce přes Všeměřice na Rychnov nad Malší - po červené do Dolního Dvořiště - po silnici do Rybníka

 • Chráněná krajinná oblast Blanský les

  Dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s vyváženým přírodním prostředím. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Oblast Blanského lesa ...

 • Kaple a křížová cesta Studenec

  Lokalita Studenec u Rožmberka nad Vltavou je pojmenována podle pramene se "zázračnou vodou". Z roku 1679 je doložena listina, která uvádí, že v nově postavené kapli bylo povoleno sloužiti mše ...

 • Kaple sv. Voršily ve Křemži

  Základní kámen ke kapli byl položen 19. června 1550. Její zakladatel Jan Častolar ji dal zasvětit sv. Voršile, patronce své dcery.

 • Klášter Vyšší Brod

  Cisterciácký klášter byl založen roku 1259. Prohlídka zahrnuje návštěvu gotického kostela s jedinečnými znaky baroka, obrazovou galerii, galerii o cisterciáckém životě a barokní klášterní knihovnu ...

 • Klášter Zlatá Koruna

  Bývalý cisterciácký klášter, který byl roku 1995 prohlášen národní kulturní památkou. V objektu je instalována stálá výstava "Písemnictví v jižních Čechách".

 • Kleť

  Pokud už jste zhlédli všechny památky ve městě, vydejte se na výlet nenarušenou přírodou na Kleť, nejvyšší vrchol CHKO Blanský les.

 • Koněspřežná dráha

  Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech.

 • Kostel archanděla Michaela - Křemže

  Kostel archanděla Michaela - původní nejstarší část: románská sakristie, kde původní klenba už byla nahrazena novou, přiléhá k ní gotický presbytář ze 14. století. Na místě zbouraného ...

 • Kostel narození Panny Marie - Cetviny

  Cetviny - gotický kostel narození Panny Marie, poprvé zmiňován v roce 1384.

 • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Černá v Pošumaví

  Na místě dřevěné kaple z roku 1787 vystavěn v letech 1799 - 1800 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, v letech 1901 - 1904 upraven novorománsky a doplněna věž.

 • Kostel Srdce Ježíšova na Malšíně

  Původně se tento kostel jmenoval kostel Svaté Markéty a v roce 1339 byl písemně připomínán jako filiální k rožmberskému farnímu kostelu s farářem „Nikolausem z Malšína“. Průřez žeber, patky i ...

 • Kostel sv. Jiří - Blansko

  První zmínka o kostele sv. Jiří je z roku 1359, v roce 1735 byl gotický kostel barokně přestavěn a upraven. Vedle kostela byla roku 1857 postavena rozlehlá fara a školní budova roku 1858.

 • Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě

  Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě - původní stavba z konce 13. století. Z této doby pochází presbytář, loď i věž kostela. Severní boční kaple používaná jako sakristie vznikla při opravě ...

 • Kostel sv. Máří Magdalény - Černice

  Raně gotický kostel sv. Máří Magdalény byl goticky přestavěn v letech 1483-1491 a věž kostela byla upravena roku 1818.

 • Kostel sv. Mikuláše - Boletice

  Kostel sv. Mikuláše - původně románský z 2. poloviny 12. století (obdélná loď, hranolová věž). Presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích pozdně gotické z konce 15. století, strop z ...

 • Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

  Kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu , postavený v letech 1487 - 1507 na místě staršího kostela. Významné dílo rožmberské pozdní gotiky.

 • Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni

  Na mírném návrší dominuje vltavskému údolí pozdně gotický kostel, zřejmě jedna z nejstarších církevních staveb jižních Čech.

 • Kostel svatého Mikuláše - Rožmberk nad Vltavou

  První zmínka je z roku 1271. Pozdně gotická stavba z 2. poloviny 15. století na starších základech. Nachází se zde hrobka jednoho z majitelů hradu Karla Bonaventury Buquoye.

 • Kostel svatého Vavřince - Přídolí

  Kostel svatého Vavřince - gotická stavba ze 14. století. Později přestavěn, roku 1870 regotizován.

 • Křížová cesta ve Frymburku

  První a rozhodující podnět ke stavbě křížové cesty ve frymburské farnosti dal lipenský statkář Adalbert Donauer, který na počátku devadesátých let 19. století věnoval šest set zlatých "na ...

 • Lanová dráha Krasetín - Kleť

  Na vrchol Blanského lesa Kleť je možné se dopravit sedačkovou lanovkou, jejíž dolní stanice se nachází v Krasetíně nedaleko obce Holubov.

 • Muckovské vápencové lomy

  Izolovaný lesík s malými jámovými lomy 0,5 km západně od osady Muckov, 2,5 km východně od obce Černá v Pošumaví na nevýrazném pahorku, jímž probíhá několik metrů mocná vložka krystalického ...

 • Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově

  O unikátní technické památce, první železnici na evropském kontinentu, která vznikla v první polovině 19. století a spojovala České Budějovice s Lincem, naleznete informace v bujanovském muzeu ...

 • Muzeum pašijových her a Muzeum radiopřijímačů

  Muzeum mapuje jak historii obce Hořice na Šumavě, tak i historii tradičních pašijových her od poloviny 19. století.

 • Muzeum radiopřijímačů

  Majitelem veškerých vystavených přijímačů je jediný místní obyvatel, který dlouhá léta radiopřijímače opravoval, sbíral a shromažďoval ve svém malém bytě 1+1. Z důvodu nedostatku místa se rozhodl ...

 • Muzeum Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinách

  Unikátní technická památka, jakou Schvarzenberský plavební kanál beze sporu je, si své muzeum zaslouží.

 • Observatoř Kleť

  Exkurze pro veřejnost, astronomická výstava, galerie komet - Observatoř Kleť patří mezi nejvýznamnější světová pracoviště, specializující se na sledování a objevy planetek a komet. V průběhu ...

 • Olšina v Novolhotském lese

  Chráněné území je tvořeno podmáčeným lesem a vlhkými loukami v lesním komplexu. Důvodem ochrany je rozsáhlý soubor přirozených smrkových olšin (okú - s vývojovými stadii) na prameništích a podél ...

 • Památník - rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

  Památník básníka Šumavy Adalberta Stiftera je umístěn v rodném domě spisovatele. Domek je zapsán v seznamu státem chráněných památkových objektů.

 • Památník obětem nacismu

  Omlenice - památník obětem nacismu z transportu smrti.

 • Perly Jižních Čech

  Návštěva zámku a zámeckých zahrad Hluboká nad Vltavou a prohlídka cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna ze 13.století.

 • Pláničský rybník

  Chráněné území tvoří Pláničský rybník (jiným názvem Velký Kozí) a přilehlý Malý Kozí rybník, ležící v horní části údolí Lukavického potoka, 1,5 km východně od osady Plánička, 3,5 km ...

 • Plechý a Plešné jezero

  Plešné jezero je jedním z pěti ledovcových jezer na české straně Šumavy. Asi 200 metrů od hráze jezera se rozkládá šestihektarové kamenné moře ledovcového původu. Nad hladinou jezera se tyčí skalní ...

 • Poštovní muzeum Vyšší Brod

  V historické budově bývalého opatství je umístěna stálá expozice dějin pošty od 16. století po současnost. Najdete zde například poštovní uniformy, pokladny, schránky, modely poštovních vozů a ...

 • Poutní kostel Panny Marie - Kájov

  Poutní kostel Panny Marie - původní stavba kostela je z 2. poloviny 13. století. Kostel byl zničen za husitských válek roku 1422 a v roce 1469, kdy vojska zničila i školu. Nynější kostel byl postaven v ...

 • Poutní kostel Svatý Kámen

  Poutní kostel Svatý Kámen - kostel Panny Marie Sněžné odpočívající na kameni - původně barokní klášter s kostelem a kaplí z roku 1653.

 • Rozhledna na Kleti

  Pokud už jste zhlédli všechny památky ve městě, vydejte se na výlet na vrchol Kletě.

 • Schwarzenberský plavební kanál

  Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Přestože myšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do ...

 • Sklářská huť Vimperk

  Volný vstup do sklářské dílny, kde má návštěvník možnost vidět, jak vzniká křehká krása. Srdečně vás zveme na prohlídku.

 • Socha sv. Jana Nepomuckého - Benešov nad Černou

  Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1726. Je umístěna na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Šebestiána, Floriána a Rocha.

 • Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě

  Barokní sousoší s hlavami andělů, obrazy Krista a sousoším sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Nachází se na návsi. Bylo postaveno ve 2. polovině 18. století po morové epidemii.

 • Stálá expozice Rybářská bašta na Olšině

  Expozice je umístěna do rybářské bašty postavené v polovině 15. století na hrázi rybníku Olšina. Tato historická budova byla rekonstruována a je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu ...

 • Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

  Hrad nad řekou Vltavou je označován za kolébku Rožmberků. Jeho návštěva se promění v opravdový zážitek. Prohlídky hradních komnat, noční prohlídky se scénickými představeními Bílé paní, ...

 • Státní zámek Hluboká

  Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách.

 • Stezka korunami stromů Lipno

  Neuvěřitelný výhled na Šumavu, didaktické interaktivní zastávky, adrenalinové sekce pro děti a nejdelší suchý tobogán v České republice nabídne celorepublikový unikát – Stezka korunami stromů Lipno.

 • Ševcova hora

  Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na strmém jihozápadním svahu Ševcovské hory, 0,8 km severovýchodně od osady Pusté Skaliny, 2 km východně od obce Soběnov.

 • Tvrz Benešov nad Černou

  Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí.

 • Tvrz Chlum

  Chlumská tvrz, založená ve 13. století, zaznamenala v průběhu své existence mnoho přestaveb, které nakonec vedly v 17. století k přeměně tvrze v hospodářský dvůr.

 • Tvrz Chlumeček

  V současnosti již neexistující tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského dvora. Jediným pozůstatkem tvrze jsou sklepy pod obytnou budovou.

 • Tvrz Kladenské Rovné

  Na místě bývalé tvrze stojí v současné době budova, která se po několika stavebních úpravách podobá selské usedlosti.

 • Tvrz Pasovary

  Z původní vsi a středověké tvrze se dochovala pouze dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora.

 • Tvrz Slavkov

  Slavkovská tvrz je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla.

 • Tvrz Štěkře

  Budovy tvrze jsou mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury ze 16. a 17. století.

 • Tvrz Tichá

  Z tvrze pocházejícího ze 13.století se dochovalo torzo mohutné obytné věže na čtvercovém půdorysu o straně devět metrů.

 • Vodní elektrárna Lipno

  Vodní dílo od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Pro veřejnost je zpřístupněno infocentrum vodní elektrárny, kde je ...

 • Vysoký kámen

  Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na suťovém východním svahu vrchu Vysoký kámen (865 m), 1,2 km jihozápadně od obce Klení.

 • Zámeček Omlenička

  Trojkřídlý barokní zámeček se středovým rizalitem a čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

 • Zámek Červený Dvůr

  Zámek Červený Dvůr - rokokový zámeček, obklopený anglickým parkem - v současné době se zde nachází psychiatrická léčebna.

 • Židovské hřbitovy Rožmberk nad Vltavou

  Jihovýchodně od čp.102 se nachází zbytky "starého" hřbitova.Z dochovalých ůdajů vyplýva, že hřbitov byl založen před rokem 1480. Byly tady pohřbívány i všichni židé z Lince až do roku 1863 ...

 • Žofínský prales

  Chráněné území Žofínský prales je zařazené do nejvyšší kategorie ochrany - národní přírodní rezervace. Leží ve střední části Novohradských hor.

 • Kostel svaté Kateřiny - původně raně gotický, založen ve 13. století, zcela přestavěn na přelomu 15. a 16. století.

 • Kostel svaté Markéty - první zmínka z roku 1374. Původně gotická stavba z druhé poloviny 13. století, přestavěn v letech 1694 - 1696 a roku 1708.

 • Kostel svatého Bartoloměje založen před rokem 1277, přestavěn pozdně goticky kolem roku 1530, znovu v letech 1649-1652 a roku 1735. Věž zvýšena či nově postavena novogoticky roku 1870.

 • Kostel svatého Bartoloměje - původně gotická kaple svaté Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století.

 • Kostel svatého Jakuba Většího - původně kolem poloviny 13. století, poškozen roku 1423, rozšířen 1663, úplně zromanizován v letech 1872 až 1874.

 • Původně gotický kostel je prvně připomínaný roku 1339. Pravděpodobně je straší, neboť na jednom ze zvonů je letopočet 1313.

 • U osady Kaplice-nádraží je vybudován památník obětem II. světové války - na místě hromadného hrobu 44 vězňů z vlaku smrti z ledna 1945.

 • Rybník Olšina byl založen pravděpodobně na počátku 15. století a první písemnou zmínkou je doložen roku 1458.