Vodní elektrárna Lipno

Vodní dílo od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Toto dílo bylo postaveno především z důvodů vodohospodářských a energetických. Cílem stavby tedy bylo energetické využití spádu 160 m jako zdroje špičkové a regulační elektrické energie.
Vodní elektrárna Lipno I je vybavena dvěma soustrojími o jednotkovém výkonu 60 MW, která jsou umístěna v podzemní kaverně o rozměrech výlomu 60 x 22 x 38 m.
Vodní elektrárna Lipno II má za účel vyrovnávat odtok vody z elektrárny Lipno I.


Infocentrum vodní elektrárny

Termín Od - Do Poslední prohlídka
15.06.2016 - 15.09.2016   (Po-Ne)    10:00 - 16:00 15:00 hod.

Pro veřejnost je zpřístupněno infocentrum vodní elektrárny, kde je možno shlédnout videoprojekci a fotografie přibližující podzemní svět vodní elektrárny.

Prohlídka je s výkladem a trvá asi 1 hod. (informace o firmě ČEZ, seznámení s historií výstavby a součastnosti elektrárny Lipno I a Lipno II , film o elektrárně, prohlídka infopanelů a funkčního modelu elektrárny, do IC je zaveden též kamerový systém - elektrárnu lze sledovat v reálném provozu) , snížené vstupné je pouze pro žáky a studenty, mimo sezonu je možno objednat prohlídku pro skupiny.

Bližší informace na :
tel. 380 746 621 nebo mobil 607 673 651, 607 666 928
email : infocentrum.eli@cez.cz