Klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen roku 1259. Prohlídka zahrnuje návštěvu gotického kostela s jedinečnými znaky baroka, obrazovou galerii, galerii o cisterciáckém životě a barokní klášterní knihovnu obsahující 70.000 vzácných svazků.

Klášter založil Vok z Rožmberka roku 1259 a povolal sem cisterciáky z rakouského Wilheringu. Na přání zakladatele se Vyšší Brod stal rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací této rodiny.

Klášterní areál se nachází ve vyvýšené poloze nad západním břehem Vltavy. Poslední rekonstrukce a přestavby proběhly v letech 1830 - 1862, dále za opata Leopolda Wackarže, který zásadně zrestauroval kostel v novogotickém duchu a přistavěl k němu štíhlou věž. Další stavební zásah se datuje do roku 1904. Značně odlehlá poloha ochránila klášter před nepřízní válek, proto zůstal klášterní areál v podstatě neporušen.


Trasa I. – KLÁŠTER

Termín Od - Do
01.05.2017 - 30.09.2017   (Po-So)    09:30 - 16:30

Navštivte nejkrásnější prostory vyšebrodského opatství, národní kulturní památky České republiky, a prohlédněte si umělecké poklady minulosti z unikátních klášterních sbírek!

Trasa II. – ZÁVIŠŮV KŘÍŽ

Termín Od - Do
01.07.2017 - 30.09.2017   (Po-So)    09:30 - 16:30

Legendární kříž zvaný Závišův přináleží k nejpřednějším skvostům středověkého zlatnického umění, jaké se dochovaly na evropské půdě. Vyšebrodský zlatý relikviář je národní kulturní památkou České republiky a světovým unikátem. V jeho nitru je podle tradice uchovávána relikvie nad jiné vzácná – ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus. V tichu Rožmberské oratoře staňte Závišově kříži tváří v tvář a nechejte se osvítit jeho mystickou září!

Další informace

Podrobnější informace naleznete na: www.cisterciaci.cz a www.klaster.vyssibrod.cz
Případně nás kontaktujte na emailu: tours@vyssibrod.cz a cist.klaster@vyssibrod.cz