Pašijové hry

Hořické pašijové hry jsou členem mezinárodní organizace EUROPASSION.

Představení se hraje za každého počasí před krytým hledištěm, účinkuje přes 80 osob. Délka představení je cca 1,30 hodin.

Do hlediště je bezbarierový přístup a je tlumočeno do znakové řeči!


Objednávám


verificode

Příjemce objednávky: miroslavkutlak@atlas.cz


 

Velikonoční Pašijové hry

Termín Od - Do
07.04.2012   (So)    10:00
07.04.2012   (So)    14:00

Velikonoční program bude obohacen o Velikonoční pašijové hry v provedení Společnosti pro zachování hořických pašijových her. Příběh o posledních dnech Ježíše Krista je doprovázen hudbou Jaroslava Krčka a souboru Musica Bohemica a účinkuje v něm více než 70 osob.

Místo konání: Pivovarská zahrada, Latrán 27, Český Krumlov, Český Krumlov

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Pašijové hry

20. výročí obnovení pašijových her v Hořicích na Šumavě

Termín Od - Do
04.08.2012   (So)   

Hořické Pašijové hry jsou duchovním dědictvím obce, jehož tradice začala již ve středověku. Stovky let se lidé z Hořic
podílejí na osobitém charakteru Pasijí, a i dnes můžeme spatřit poselství tradiční hry, která spojuje staré s novým. Přijďtě s námi prožít tento neobyčejný zážitek a přesunout se v čase do doby, která tolik ovlivnila podobu dnešního světa.

Program:
9:00
v kostele sv.Kateřiny mše svatá
9:30
řemeslné trhy na náměstí
10:30
zahájení výstavy v kulturním domě
11:30
slavnostní shromáždění s občerstvením v sále kulturního domu
14:00
koncert souboru Musica Bohemica v kostele sv. Kateřiny
16:30
představení pašijí v přírodním amfiteátru

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

20. výročí obnovení pašijových her v Hořicích na Šumavě20. výročí obnovení pašijových her v Hořicích na Šumavě

Hořické Pašijové hry v Hořicích na Šumavě

Termín Od - Do
11.08.2012   (So)    16:30
11.08.2012   (So)    20:30
18.08.2012   (So)    16:30
18.08.2012   (So)    20:30

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, ukončenou Ukřižováním Ježíše Krista.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Pašijové hry

Novodobé Pašijové hry

V rámci polistopadové euforie, zazněly v duchu pořekadla " o chutnajícím zakazovaném ovoci " připomínky, že by bylo vhodné a slušné zabývat se otázkou pašijí. Starosta ing. Čunát inicioval svolání valné hromady a aby se ustavila Společnost pro obnovu tradic pašijových her s názvem Pašije. Stalo se tak 27. 12. 1990. Kladla si za cíl soustředit materiály, týkající se pašijí se záměrem uspořádat výstavku, případně navštívit zahraniční představení pašijí, navázat zahraniční styky. Jen ve skrytu duše jsme si v tichosti říkali jak by bylo pěkné si pašije zahrát.

Pašijové hry

Historie Pašijových her

Skutečně, tradice hořických pašijových her sahá až do 13. století, což je úzce spjato s těžkými životními podmínkami poddaného lidu, které byly někdy až nesnesitelné. Náboženství se stává často východiskem z utrpení. Prostý lid spojuje své utrpení s utrpením Krista a věří, že také pro něho nastane vzkříšení, že nastanou lepší časy. Lidé hledají dobro a zlo a snaží se je zobrazit v lidových hrách, které se nesou v náboženském duchu a souvisí s dobou ve které vznikaly. Tato aktivita však během 17. století vlivem neustálých válek pohasla. Další obnovení tradice začíná počátkem 19. století a vychází z duchovního cítění prostého lidu Hořic. Prvé uvedení Pašijí v Hořicích se datuje rokem 1816. Jejich autorem byl hořický tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl, který též sepsal text pro pašijové hry s názvem : " Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista - truchlo - hra o pěti jednáních s předehrou " a tím fakticky založil novou tradici hořických pašijí.

Pašijové hryPašijové hry

Vstupenky

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny