Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Hrad nad řekou Vltavou je označován za kolébku Rožmberků. Jeho návštěva se promění v opravdový zážitek. Prohlídky hradních komnat, noční prohlídky se scénickými představeními Bílé paní, návštěva katovny či prohlídky určené pro děti zaujmou snad všechny návštěvníky. Hrad Rožmberk byl postaven na obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají již ve 13. století. Svou konečnou podobu hrad získal až ve století 19., kdy byl v držení šlechtického rodu Buquoyů.

Hrad Rožmberk byl založen v první polovině 13. století příslušníkem mocného rodu Vítkovců Vokem z Prčice, který se poté začal psát podle svého sídla Vokem z Rožmberka. V podhradí brzy vzniklo poddanské městečko a hrad se stal správním i hospodářským centrem panství.

Hrad byl pojmenován podle pětilisté růže, kterou měl v erbu jeho zakladatel. Německý název Rosenberg (růžový hrad) byl počeštěn do podoby Rožmberk. Rožmberkové vybudovali z hradu překrásné renesanční sídlo.

Hrad neztratil na zajímavosti ani v pozdějších dobách, a to díky šlechtickému rodu Buquoyoů, v jehož držení byl od první poloviny 17. století až do roku 1945.


Prohlídkové trasy

Hlavní trasa 1 - BUQUOYSKÉ SBÍRKY

Prohlídková trasa zavede návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, ale představí také slavný rod Buquoy, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války.

Trasa 2 - SOUKROMÉ POKOJE

Nově zpřístupněná expozice ve 2. patře hradu poskytuje výjimečný pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoy kolem poloviny 19. století.

ANGLICKÁ VĚŽ

Výstup na věž po bezmála dvou stech schodech je odměněn nádherným výhledem na celý areál hradu a okolní romantickou krajinu.

Zimní trasa

Státní hrad Rožmberk můžete navštívit také v zimním období, kdy je připravena prohlídková trasa Soukromé pokoje.

Prohlídky hradu jsou možné od úterý do pátku v 11.00 a ve 13.00 hodin, v sobotu a neděli jsou začátky prohlídek hradu vždy v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

Více informací můžete najít na www.hrad-rozmberk.eu nebo na tel. 380 749 838.

Srdečně vás zveme na zimní prohlídku hradu!

Rezervace

Rezervaci prohlídky pro skupiny je možné učinit telefonicky, faxem, emailem nebo poštou.

V objednávce uveďte: jméno a kontakt, na který můžeme rezervaci potvrdit, datum a čas prohlídky, přibližný počet osob, požadovaný jazyk prohlídky, případně další upřesňující informace.

Státní hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou
telefon +420 380 749 838
fax +420 380 749 813
email: rozmberk@npu.cz