DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012 V ČESKÉM KRUMLOVĚ (EHD 2012)

Dny evropského dědictví (Eurpean Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jejíž hlavními cíli jsou zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. V Českém Krumlově se každoročně setkávají s velkým zájmem kulturní veřejnosti. Program, který připravuje město Český Krumlov ve spolupráci s Muzeem stavebních dějin a řemesel, proběhne v letošním roce ve dnech 10. až 16. září. Jako každoročně bude sestaven z exkurzí, komentovaných prohlídek a přednášek pro širokou veřejnost.


Muzeum stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne)    11:00 - 17:00

Návštěvník expozice má na nevelkém prostoru ojedinělou možnost nahlédnout do stavební historie středověkého města, jehož postupnou proměnu nejvýraznějším způsobem určovalo právě odlišné uplatňování architektonických detailů v jednotlivých slohových obdobích.

Vystavené materiály jsou prezentovány netradiční formou. Informační panely a vitríny byly zhotoveny kompletací druhotně použitých starých dveří a okenních výplní.

Součástí muzea je nově Fairtrade krámek a kavárna.

Muzeum stavebních dějin a řemesel

Přednásky v Muzeu stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne)    10:00 - 12:00

Sobota 15. 9., 10.00 hodin
Roman Lavička
Pozdně gotická sakrální architektura na Českokrumlovsku

Sobota 15. 9., 11.00 hodin
Vladislav Razím
Opevnění Českého Krumlova

Neděle 16. 9., 10.00
Jiří Bloch
Dvoukláštery minoritů a klarisek v Čechách, stručný přehled
Neděle 16. 9., 11.00
Vladimír Voborník
Hliněné omítky, historie a současnost, praktická ukázka omítání

Přednáška

Exkurze

Termín Od - Do
15.09.2012   (So)    12:30 - 16:00

Sobota 15. 9., 12.30 hodin
Vladislav Razím
Opevnění v Hradební ulici

Sobota 15. 9., 14.00 a 15.00 hodin
Roman Lavička
Bývalý klášter minoritů, velký ambit a kaple sv. Wolfganga

Sobota 15. 9., 14.00 a 15.00 hodin
Martin Horyna
Hudba v klášterním kostele, historie zdejších varhan

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Exkurze v areálu klášterů

Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne)    10:00 - 16:00

Osmiboká barokní kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710.

Kaple zpřístupněna veřejnosti po oba dny zdarma.

Možnosti: vstup volný

Kaple na Křížové hoře

Divadelní prohlídky v Museu Fotoateliér Seidel

Termín Od - Do
14.09.2012 - 16.09.2012   (Pá-Ne)   

Vraťte se zpět v čase na počátek 20. století a nahlédněte do domácnosti i podniku manželů Seidelových. Historií Vás provede Josef a Elizabeth Seidelovi a služebná Gerta.

pátek 14. 9., 17.00, 18.30 a 20.00 hodin
sobota 15. 9. a neděle 16. 9. 15.30 a 17.00 hodin

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Museum Fotoateliér Seidel - interiér

Zemská výstava 2013 - prezentace projektu

Termín Od - Do
16.09.2012   (Ne)    14:00 - 15:30

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Mgr. Ivan Slavík, Ivo Janoušek, Jan Palkovič
Zemská výstava 2013 - prezentace přeshraničního projektu

Zemská výstava 2013 - prezentace projektu

Ateliér Egona Schieleho - exkurze

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne)    10:00 - 16:00

Zrekonstruovaný ateliér poprvé zpřístupněn veřejnosti.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Ateliér Egona Schieleho

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Termín Od - Do
16.09.2012   (So-Ne)    13:00 - 15:00

Hřbitov zpřístupněn veřejnosti, prohlídka s výkladem JUDr. Adély Kamneské.

Hřbitov sousedí s komunálním hřbitovem. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Kulturní bohatství eggenberské knihovny

Termín Od - Do
10.09.2012   (Po)    15:30 - 17:00

Státní hrad a zámek Český Krumlov, Mincovna, II. nádvoří

Kulturní bohatství eggenberské knihovny:
Přednáška s ukázkou starých tisků.

Garantky akce: Jitka Radimská a Hana Mertová
Přednáška přiblíží kulturní odkaz eggenberské knihovny a bibliofilské zájmy jejich zakladatelů a pozdějších majitelů. Akce proběhne za účasti autorského kolektivu odborné publikace Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově, (České Budějovice-Pelhřimov 2011), vydané jako příspěvek k 20. výročí zápisu města na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

Ve znamení havranů - křest knihy

Partneři akce

Akce probíhá ve spolupráci se Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a za podpory Jihočeského kraje.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a SlezskaJihočeský kraj