Vlastní obsah

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Kontakty

Horní 152
381 01 Český Krumlov

Kontakt:Mgr. Filip Lýsek
Telefon:+420 380 711 674
Fax:+420 380 714 249

info@muzeumck.cz
www.muzeumck.cz

QR code

Stáhněte si
kontakty
do Vašeho mobilu!

Typ:
Muzea

topProvozní doba muzea

Termín Od - Do
28.02.2017 - 16.04.2017   (Út-Ne) 09:00 - 17:00

Polední pauza 12:00 - 12:30
Poslední prohlídky 11:30 a 16:30


Ceník platný: 01.01.2017 - 31.12.2017

Položka mj Cena /mj
Dospělíosoba50 Kč
Organizované výpravyosoba20 Kč
Rodina100 Kč
SlevaOsoba25 Kč

topČeský Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 01.01.2017 - 31.12.2017

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodinarodina600 Kč
Český Krumlov Card - Sníženéos.150 Kč

topJIHOČESKÉ STRAKY

Termín Od - Do
09.04.2017   (Ne) 13:00 - 17:00

VELIKONOČNÍ DÍLNA – JIHOČESKÉ STRAKY
Zdobení kraslic voskovou batikou

Na květnou neděli si přineste do Regionálního muzea čistá vyfouklá vajíčka a odneste si domů své vlastní kraslice ozdobené voskovou batikou. Dílna pro veřejnost.

Termín dílny: v neděli 9. 4. 2017 od 13:00 do 17:00

Vstupné: 20,- Kč

topLea Konvalinková. Restaurátorské práce a křídla motýlí.

Termín Od - Do
28.02.2017 - 16.04.2017   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
28.02.2017 - 16.04.2017   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

Tato výstava představí nejen dlouholetou spolupráci muzea s touto významnou českokrumlovskou restaurátorkou při obnově uměleckých děl z rozsáhlého fondu výtvarného umění muzea a soubornou dokumentaci její práce v jiných institucích a městech, ale rovněž i náhled do její současné volné tvorby.

Slavnostní zahájení výstavy: 1.3. 2017 od 18:00 h

Více info: http://bit.ly/Lea_Konvalinkova

Místo konání: Regionální muzeum, Horní 152, Český Krumlov

topKERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Termín Od - Do
27.02.2017 - 31.12.2017   (Út-Ne) 09:00 - 17:00

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.

topHistorický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století

Termín Od - Do
27.02.2017 - 31.12.2017   (Út-Ne) 09:00 - 17:00

Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města

topRegionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.cz

Objednávám

Ceník platný: 01.01.2017 - 31.12.2017

Položka mj Cena /mj Objednat
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 Kč
Dospělíosoba50 Kč
Organizované výpravy
děti do 15 let pod vedením učitele/vychovatele
osoba20 Kč
Rodina100 Kč
Sleva
Děti 4-15 let, studenti, senioři nad 65 let, invalidé, klub přátel výtvarného umění, ITIC, ISIC, GO 25, EUROBEDS, EURO 26 Youth- card, ARS VIVA, Zelená karta ČSOP,
Osoba25 Kč


verificode

Příjemce objednávky: info@muzeumck.cz


 
  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů

Přeskočit na hlavní menu