Kaple na Křížové Hoře ve městě Český Krumlov

Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem. Interiér, dnes již bez mobiliáře, je osvětlen dvěma okny v přízemí a dvojicí oken v patře. Kapli zpřístupňují hlavní severní a boční západní vchod. Osmiboký ochoz je sklenut valenou klenbou. Zevně uzavřen plnou zdí, probranou apsidálními výklenky a nikami. Hlavní předsunuté jižní křídlo se vstupem o dvou okenních osách korunuje široký volutový štít s trojúhelným nástavcem, opatřeným ve vrcholu křížem. Severní vchod do ambitu zpřístupňuje dvouramenné schodiště.

Kapli spravuje českokrumlovský farář, který zde od roku 1991 každoročně koná pouť (kolem 14.9.) na svátek Povýšení sv. Kříže (tj. 14. 9.).

Od roku 2016 je areál zpřístupněn veřejnosti.


Provozní doba

kaple je přístupná o sobotách, nedělích, svátcích
letní období: 13 h – 17 h
zimní období: 13 h – 15 h