Poutní kostel Panny Marie - Kájov

Poutní kostel Panny Marie - původní stavba kostela je z 2. poloviny 13. století. Kostel byl zničen za husitských válek roku 1422 a v roce 1469, kdy vojska zničila i školu. Nynější kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu v letech 1471 až 1488. V roce 1670 dal lékař Ondřej Volkshofer z Krumlova postavit oltář.


Farnost Kájov, klášter

Termín Od - Do
01.01.2016 - 31.12.2016   (St-Po)    09:30 - 11:30
01.01.2016 - 31.12.2016   (St-Po)    13:00 - 15:30

Farnost Kájov, klášter

Poutní místo Kájov je prastaré – doloženo písemně od 13. století. Do roku 1785 patřil kostel, fara a hospic pod klášter ve Zlaté Koruně.

Po zrušení zlatokorunského kláštera spravovali kostel Schwarzenberkové.

Kájovský klášter řádu oblátů byl zřízen při zdejší faře až v roce 1930. Tento řád se staral o poutní místo do poválečného odsunu německého obyvatelstva. Poté byl klášter zrušen a od té doby zde byl až do smrti posledního faráře Jana Zborovského v r. 1992 farní úřad. Nyní je farnost spravována z Českého Krumlova.
Od roku 1990 se začalo s napravováním škod způsobených převážně nezájmem komunistického režimu o církevní stavby. Kostel v Kájově byl s podporou sbírky ze zahraničí opraven, avšak klášter chátral dál. fara Pomoc přišla opět ze zahraničí, a to v roce 1999, kdy se v Kájově usídlila malá skupina čtyř sester z Německa (Mnichova) řádu sv. Vincence z Pauly. Za jejich přítomnosti byla farní budova rekonstruována na klášter, který nyní obývají. Rekonstrukce byla provedena našimi firmami za podpory řádu sester, přátel z Německa a Česko-německého fondu budoucnosti. Nový vzhled dostala i klášterní zahrada. Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo opravit sousoší tří světců Tadeáše, Josefa a Antonína Paduánského (více).
Sestry pečovaly o kostel, prováděly výpravy turistů, studující a další návštěvy z celého světa, především ale z Německa a Rakouska. Pomáhaly při práci s mládeží, připravovaly s dětmi např. oslavy Dne matek, Velikonoc a na Vánoce již tradiční živý betlém. Organizovaly i malý pěvecký sbor. Naučily se velmi dobře porozumět naší nesnadné češtině. Sestry navštěvovaly také staré a nemocné lidi z Kájova i okolí, ať už doma, nebo v nemocnici.

Při jejich náročné službě i jim však ubývaly síly a z důvodu nemoci musely z Kájova v říjnu 2012 odejít. Již předem však hledaly, kdo by v jejich službě zde pokračoval. Na jejich místo přišly také řádové sestry, a to z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, které se snaží v jejich započatém díle podle svých sil a možností pokračovat.

Prohlídky kostela

Máte-li zájem o prohlídku kostela, zazvoňte na řádové sestry u dveří na faře denně (kromě úterý) od 9 - 11.30 hodin a od 13 - 15.30 hodin.

Úterý - zavřeno, prohlídky pouze pro poutní autobusy předem objednané.