Kaple sv. Voršily ve Křemži

Základní kámen ke kapli byl položen 19. června 1550. Její zakladatel Jan Častolar ji dal zasvětit sv. Voršile, patronce své dcery.
V r. 1837 byla kaple opravena, ale krátce na to v r. 1858 do ní udeřil blesk a značně ji poškodil. Místo opravy se nechala dál chátrat a v r. 1862 byla zbourána docela. V r. 1905 dal na tomto místě postavit křemežský rodák dr. Václav Cába, kněz-probošt, působící v Jindřichově Hradci, kapli novou, vlastním nákladem za přispění a pomoci některých farníků.