Agentura českého keramického designu

Agentura je jedinou uměleckou organizací v České republice, která ve svých galeriích celoročně prezentuje současnou sochařskou tvorbu a autorský design profesionálních umělců - keramiků Čech v kontextu se světem.

Agentura vedle výstavní činnosti věnované převážně keramické tvorbě provozuje Galerii české kultury, která v dvouměsíčních výstavních cyklech představuje veřejnosti novátorské počiny v kategorii designu pod názvem –„Nová estetika“ .

Agentura provozuje Mezinárodní keramický ateliér, který slouží k pořádání mezinárodních sympózií a tvůrčím pobytům jednotlivých výtvarných umělců.

Výstavy současného umění představuje na území města Č. Krumlova v těchto galeriích:


MEZINÁRODNÍ GALERIE UMĚNÍ

Termín Od - Do
01.04.2016 - 31.10.2016   (Út-Ne)    10:00 - 17:00
01.11.2016 - 31.12.2016   (Pá-Ne)    11:00 - 15:00

Výstava soch, kreseb a designu "Česko-krumlovská surrealita podzemního města"

Instalace soch a kreseb v goticko-renesančních sklepech je imaginací korza městem pod městem.
Architektura podává svědectví o svém vzniku a přestavbách. Původně gotické nádvoří s hláskou a padacím mostem bylo v renesanci zaklenuto klenbou a stalo se základem renesanční výstavby 4. nádvoří zámku. Gotické nádvoří se přeměnilo v hospodářský sklep.
Sochy a kresby podávají svědectví o nás, o společnosti, o našich přeměnách od ranného kapitalismu přes socialismus až ku dnešku. Sochy jsou doplněny texty s výpovědí autora o genesi vzniku díla.
Design instalovaný v renesančních prostorech černé kuchyně je svébytným uměleckým dílem zrcadlícím bujaré veselí z obžerství napříč historií.

Místo konání: Sklepy IV. nádvoří zámku, Státní hrad a zámek, Český Krumlov, Český Krumlov

Mezinárodní galerie Umění, Václavské sklepy, 4. nádvoří zámku, Zámek Český Krumlov

GALERIE ČESKÉ KULTURY

Termín Od - Do
01.05.2016 - 31.10.2016   (Út-Ne)    10:00 - 17:00

Výstava designu "Česko-krumlovský produkt"

Expozice navazuje na výstavu v Mezinárodní galerii umění (Václavské sklepy).
Design instalovaný v renesančních prostorech bývalé máselnice je Česko-krumlovským produktem současného užitého umění. Vystavená díla vznikla v ateliérech Českého Krumlova, nebo jsou městem inspirována.

Galerie české kultury Máselnice

INTERNATIONAL ART STUDIO

Ateliér s expozicí "Česko-krumlovský produkt"

Expozice představuje tvorbu užitého umění, inspirovaného městem Českým Krumlovem. Vystavená díla jsou prodejná a opatřená certifikátem svého původu „vyrobeno v Českém Krumlově“.
Umělecký klub volně přístupný pro členy klubu a držitele vstupenek z Mezinárodní galerie umění (Václavské sklepy) - možnost občerstvení.
Pasáž informuje veřejnost o připravovaných projektech "Krumlovské náměstíčko – Růžový dvorek", "Růžová cesta"...

Made in CK

NOVÁ GALERIE

Termín Od - Do
01.01.2016 - 31.12.2016   (Po-Ne)    10:00 - 17:00

Dlouhodobé výstavy představují sbírkový fond Agentury českého keramického designu v International Art Studiu v Českém Krumlově

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny