Dny evropského historického dědictví (EHD) - 2005

V září se každoročně otevírají v rámci (European Heritage Days, dále EHD) nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.

Cílem této akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího
v 21. století ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Informace o akcích EHD v dalších městech www.ehd.cz


Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    10:00 - 17:00

Možnost prohlédnout vybrané prostory kláštera. K zhlédnutí také 32. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2004.

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

foto Tibor HorváthVýstava Lidice 2004, foto Tibor Horváth

Den s handicapem - Den bez bariér

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    10:30 - 18:00

Smyslem akce Den s handicapem - Den bez bariér je alespoň na jeden den, letos už na jeden víkend, zpřístupnit součást světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO - město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením pomocí asistentů a provizorních nájezdů.

Možnosti: vstup volný, bezbariérový přístup

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Den s handicapem - Den bez bariér

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    10:00 - 17:00

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto Lubor Mrázek

Bývalá prelatura, Horní 155

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    10:00 - 17:00

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program - restaurování nástěnných maleb.
Serie přednášek v rámci programu ARS MAGNA.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Prohlídka s průvodcem: čeština

Horní 155, foto archiv OIS

Kaple sv. Martina v Městském parku

Termín Od - Do
17.09.2005   (So)    10:00 - 18:00
17.09.2005   (So)    19:00 - 20:00

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program - koncert Smyčcového orchestru Český Krumlov v 17:00 h.
( G. M. Schiassi, A. Corelli, G. F. Händel, J. S. Bach, J. Sibelius, C. Negri..)

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Kaple sv. Martina, foto Josef Prokopec

Měšťanský dům, Soukenická 41

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    10:00 - 17:00

Památka zcela uzavřená veřejnosti.

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Soukenická 41, archiv OIS

Roubený dům, Rooseveltova 66

Termín Od - Do
09.09.2005 - 11.09.2005   (Pá-Ne)    12:00 - 19:00

Památka běžně nepřístupná veřejnosti

Možnosti: vstup volný

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    09:00 - 12:00
10.09.2005 - 11.09.2005   (So-Ne)    12:30 - 16:00

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti.
Památka běžně přístupná veřejnosti.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Zámek, foto Lubor Mrázek

Renesanční dům, V. zámecké nádvoří

Termín Od - Do
10.09.2005   (So)    10:00 - 10:45
10.09.2005   (So)    11:00 - 11:45
10.09.2005   (So)    13:00 - 13:45
10.09.2005   (So)    14:00 - 14:45
10.09.2005   (So)    15:00 - 15:45
10.09.2005   (So)    16:00 - 16:45
11.09.2005   (Ne)    10:00 - 10:45
11.09.2005   (Ne)    11:00 - 11:45
11.09.2005   (Ne)    13:00 - 13:45
11.09.2005   (Ne)    14:00 - 14:45
11.09.2005   (Ne)    15:00 - 15:45
11.09.2005   (Ne)    16:00 - 16:45

Památka veřejnosti běžně nepřístupná.
Vstup zdarma, ale pouze s volnou vstupenkou (k dostání u pokladny) - max. počet na prohlídku je 25 osob.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Prohlídka s průvodcem: čeština

Renesanční dům, foto Stanislava SlavkováRenesanční dům, V. zámecké nádvoří, Dny evropského historického dědictví (EHD) - 2005

2. ročník ARS MAGNA 2005 Český Krumlov

Termín Od - Do
09.09.2005 - 11.09.2005   (Pá-Ne)   

Umění a duchovní vědy probouzejí památky.
Setkání umělců, vědců a filosofů v rámci Dnů EHD pořádá krumlovská agentura Arteco-B.M. ve spolupráci s městem Český Krumlov.
Festival Ars Magna poodhalí jaká tajemství se skrývají v architektuře, ve výtvarných symbolech a krajině Českého Krumlova, exkurze, přednášky a koncerty přiblíží historická fakta i esoterní myšlení středověku a renesance, jejichž odkazy nás provázejí dodnes.
Všechny aktivity se uskuteční v nově zrestaurovaném gotickém sále bývalé Prelatury, který je zpřístupněn zatím pouze v těchto třech dnech.

Možnosti: vstup volný

Ars Magna 2005