Dívčí Kámen

Dívčí Kámen patří k nemnoha hradům v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. Hrad se rozhodli založit čtyři synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Císař Karel IV. jim 1. července léta 1349 udělil povolení, aby "hrad jistý v Království Českém, Dívčí Kámen v mluvě české zvaný postavili a i hradbami, příkopy, věžemi a ostatními ohradami zpevniti mohli."

V současné době patří Dívčí Kámen svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním zříceninám v Čechách. Zachovaly se zde části zdiva horního a dolního hradu a části hradebního opevnění.

Dopravní dostupnost: Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u obce Třísov, 9 km od Českého Krumlova. Do obce Třísov vede autobusové i vlakové spojení, odtud po červené turistické značce. Ke zřícenině můžete vyrazit také z Holubova po žluté turistické značce.