Schwarzenberský plavební kanál

Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Přestože myšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do rozdílných moří, vznikla již v polovině 14. století v době krále Karla IV, k uskutečnění odvážného nápadu došlo až na konci století 18.


Schwarzenberský plavební kanál

Myšlenka vznikla již v polovině 14. století, v době císaře Karla IV.

K uskutečnění odvážného nápadu však došlo až na konci 18. století.

Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna
z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Nová vodní cesta umožnila
splavování polenového dříví ze Šumavy a jeho dopravu na odbytiště ve Vídni,
čímž se podařilo hospodářsky využít lesní bohatství dosud nepřístupných
šumavských hvozdů. Plavební kanál sloužil od devadesátých let 17. století do
šedesátých let 20. století.

Kanál prochází po území České republiky od
bavorských hranic pod Třístoličníkem, Plechým, Smrčinou k hraničnímu potoku
Pestřice / Rothbach na česko-rakouských hranicích, po území Rakouské
republiky k hraničnímu potoku Ježová / Iglbach, potom opět po českém území
pod Svatým Tomášem k hlavnímu evropskému rozvodí u bývalé osady Růžový Vrch,
potom již na povodí Dunaje Otovským potokem a Světlou / Zwettlbach k
hraničnímu potoku, aby na rakouském území pod vesnicí Damreit ústil do řeky
Große Mühl. Řeka Große Mühl se vlévá u Untermühl do Dunaje.

Po té, co přestal plavební kanál sloužit svému účelu, rychle pustnul, místy
zcela zaniknul.

Nová doba plavebního kanálu začala v polovině osmdesátých let 20. století,
kdy byly rekonstruovány první úseky kanálu jak v Československu, tak v
Rakousku. V posledních letech se pořádají od května do září na břehu
Schwarzenberského plavebního kanálu folklorní slavnosti s ukázkami plavení
dříví, lidových řemesel atd.

Schwarzenbersky plavební kanál

Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu v sobě zahrnuje

folklorní setkání v květnu a srpnu na Jeleních Vrších

- setkání s pohádkami při vyprávění pohádek z obou stran Šumavy u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních Vrších v květnu a v srpnu

- setkání s plavením dříví při ukázkách plavení dříví na Jeleních Vrších v květnu, červnu, červenci a srpnu

- setkání s prací uhlířů na uhlišti v bývalé pískovně u Jeleních Vrchů v srpnu

- setkání s modlitbou při mši svaté u Rosenauerovy kapličky nedaleko Jeleních Vrchů v srpnu

- setkání s plavením dříví u hraničního potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích v červnu, červenci, srpnu a září

- setkání s plavením dříví nedaleko bavorských hranic v září

- setkání s prací dřevorubců u potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích v září

- folklorní setkání u hraničního potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích na závěr plavební sezóny v září

řemesla

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu

Manažer projektu:
Ing. Hynek Hladík
tel. 602 272 442
fax 388 317 609
e-mail hladik.hynek@iol.cz